Photos

 

Intern John at Ultrabar 10.11

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  Ultrabar bartenders LOVE HOT 99.5!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  Intern John takes the mic!
 •  
 •  
 •  
 •  
  Intern John signing a fan's sticker
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

HOT 99.5 is an iHeartRadio Station

© 2015 iHeartMedia, Inc.

*